Saturday, June 22, 2013

Events: 海 岸 公 園 及 海 洋 生 態 資 源 講 座 2013 organized by AFCD in July and August 2013

海 岸 公 園 及 海 洋 生 態 資 源 講 座 2013

本 署 將 於 7 月 及 8 月 期 間 於 香 港 文 化 中 心 舉 辦 「 海 岸 公 園 及 海 洋 生 態 資 源 講 座 」 。 講 者 將 於 講 座 中 , 與 大 眾 分 享 本 港 海 洋 生 態 的 最 新 信 息 。

海 岸 公 園 及 海 洋 生 態 資 源 講 座 2013

日 期
時 間
講 者
講 題
留 座
情 況
7 月 13 日 ( 六 )
2:00
|
3:00
旅 行 家 有 限 公 司 代 表
屯 門 漁 民 婦 女 會 代 表
香 港 漁 民 文 化 與 海 洋 資 源 導 賞 團 屯 門 水 域
3:00
|
4:00
吳 偉 銓 博 士
漁 農 自 然 護 理 署 海 洋 護 理 主 任
海 下 灣 海 岸 公 園
我 們 的 珊 瑚
7 月 27 日 ( 六 )
2:00
|
3:00
旅 行 家 有 限 公 司 代 表
大 澳 漁 民 近 岸 協 會 代 表
香 港 漁 民 文 化 與 海 洋 資 源 導 賞 團 大 澳 水 域
3:00
|
4:00
伍 家 恩 小 姐
漁 農 自 然 護 理 署 濕 地 及 動 物 護 理 主 任
南 丫 島 深 灣 限 制 地 區
海 龜 愛 回 家
8 月 3 日
( 六 )
2:00
|
3:00
旅 行 家 有 限 公 司 代 表  
香 港 漁 民 文 化 與 海 洋 資 源 導 賞 團 西 貢 水 域
3:00
|
4:00
方 靜 威 先 生
海 草 生 態 學 家
印 洲 塘 海 岸 公 園
獨 特 的 海 草
8 月 17 日 ( 六 )
2:00
|
3:00
旅 行 家 有 限 公 司 代 表  
香 港 漁 民 文 化 與 海 洋 資 源 導 賞 團 南 丫 水 域
3:00
|
4:00
蔣 志 超 博 士
漁 農 自 然 護 理 署 海 洋 護 理 主 任
東 平 洲 海 岸 公 園
海 之 森 - 香 港 的 海 藻 世 界
8 月 24 日 ( 六 )
2:00
|
3:00
姜 紹 麟 先 生
大 埔 環 保 會 中 心 經 理
香 港 漁 民 文 化 與 海 洋 資 源 導 賞 團  新 界 東 北 水 域
3:00
|
4:00
冼 映 彤 小 姐
香 港 海 洋 公 園 保 育 基 金 高 級 科 學 主 任
沙 洲 龍 鼓 洲 海 岸 公 園
白 海 豚 保 育 工 作 多 面 睇 - 從 香 港 擴 展 到 亞 洲


 • 地 點 : 
 • 香 港 文 化 中 心
  九 龍 尖 沙 咀 梳 士 巴 利 道 十 號
  行 政 大 樓 4 樓 AC1 / AC2 會 議 室
 • 留 座 方 法 :
  1. 下 載 留 座 表 格 或
      致 電 1823 索 取 傳 真 表 格
  2. 以 郵 寄 或 傳 真 遞 交
      郵 寄 地 址 :
      九 龍 長 沙 灣 道 303 號 長 沙 灣 政 府 合 署 6 樓
      ( 經 辦 人 : 海 岸 公 園 教 育 主 任 )
      傳 真 號 碼 : 2152 0060
 • 以 廣 東 話 主 講
 • 免 費 入 場
 • 查 詢 : 1823

For more information: 

0 Comment :

Post a Comment

Thanks for your comment!